Si Nanay Teresita at Silang mga Daud

Noong nakaraang buwan, Hunyo 2017, isinagawa ng mga minero mula sa Mindanao ang “Lakbayan”. Ang...

Read More