Day: April 30, 2017

Workers are Restive over Repression of their Rights, Continuing Massive Contractualization

April 30, 2017

“Noong bata pa ako, palipat lipat ng trabaho ang tatay ko dito sa Valenzuela at sa iba pang lugar, Kontraktwal siyang manggagawa. Madalas, wala siyang trabaho. Nakita ko kung gaano kahirap ang buhay niya at ang buhay namin. Maliit lang ang kinikita niya. Ngayon, mahigit 20 na ang edad ko, kontraktwal din akong manggagawa at […]