Workers are Restive over Repression of their Rights, Continuing Massive Contractualization

“Noong bata pa ako, palipat lipat ng trabaho ang tatay ko dito sa Valenzuela at sa iba pang lugar, Kontraktwal siyang manggagawa. Madalas, wala siyang trabaho. Nakita ko kung gaano kahirap ang buhay niya at ang buhay namin....

Read More